1896 Krag Rifle Rear Sight Ladder

K-26B.jpg
K-26B.jpg

1896 Krag Rifle Rear Sight Ladder

22.00

1 Original Model 1896 Krag Rifle Rear Sight Ladder. 

Add To Cart